Cluth Bearing

  • Cluth Bearing

    Cluth Bearing

    ● იგი დამონტაჟებულია გადაბმულობასა და გადაცემას შორის

    ● Clutch განთავისუფლების საკისარი მანქანის მნიშვნელოვანი ნაწილია